Rolf Ström

Rolf Ström heter jag, som idag den 22 augusti 2022 efterträder Marijana Baban Pay Gomez som ungdomssekreterare i Sankt Lars församling. Bland mina uppgifter finns att samordna katekesen, delta en del i undervisningen – bland annat av konfirmanderna – och att stötta ungdomsföreningen Ljuvlingen.

Tidigare har jag varit präst i Svenska kyrkan, mest på Gotland. För tre år sedan flyttade jag och min familj till Uppsala. Jag var den ende i familjen som inte var katolik men i Stilla veckan förra året upptogs jag i kyrkans fulla gemenskap. Jag hade då börjat arbeta som busschaufför, vilket jag fortsätter med på halvtid.

 

Jag ser mycket fram mot att lära känna allt fler i församlingen och att få växa in i min nya uppgift. Jag tar tacksamt emot den vägledning som ni som har varit med längre kan ge.

Frid och allt gott!
Rolf