Måndag 11/7
S:t Benedictus av Nursia, Europas skyddspatron. ​Mässa firas kl. 18.15.

Söndag 17/7
​Nästa söndag är det den sextonde söndagen under ​året. Mässa firas kl. 09.00, 11.00 och på engelska ​kl. 18.15.