Församlingsbladet för sommaren 2022 finns nu att hämta i församlingen eller ladda ned som pdf via denna länk: Församlingsblad sommar

Vår kantor Alexander har skrivit om ingångspsalmer i en intressant text, sommarordningen finns att ta del av samt kalendariet för juni, juli och augusti.

Glad sommar!