Måndag 18/4
Annandag påsk, mässa på svenska kl. 11.00 ​och på polska kl. 16.30.

Onsdag 20/4
Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00.
​Bibelsamtal under ledning av docent Tord Fornberg ​fortsätter kl. 19.00.

Lördag 23/4
Familjemässa firas kl. 11.00.
Mässa på tagalog kl. 13.30.
Mässa på spanska kl. ​15.30.
Söndagsvigiliemässa kl 17.15.

Söndag 24/4
Nästa söndag är det den andra påsksöndagen eller Den gudomliga barmhärtighetens söndag.
09.00 Mässa
11.00 Högmässa
18.15 Mässa på engelska
​Efter högmässan kl 11.00 hålls det ​andra samtalet kring den synodala processen.