STILLA VECKAN

Måndag 11/4 

Korsvägsandakt i Uppsala efter mässan.
Katolska kyrkans lära och liv 19.00.

Onsdag 13/4
Sext i Uppsala 12.00
Korsvägsandakt i Enköping 19.00

Skärtorsdag 14/4 

Skärtorsdagen högmässa med fottvagning i Uppsala 19.00. Därefter är det tillbedjan i den inre församlingssalen (f.d. förskolans lokaler) till midnatt.
Enköping 19.00 samt tillbedjan

Långfredag 15/4 

(faste- och abstinensdag) korsvägsandakt för barn 11.00, långfredagsliturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion 15.00.

Enköping långfredagsliturgi 15.00.

Lördag 16/4
Påskafton, påskvakan med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar, dop, doplöftenas förnyelse och uppståndelsemässa 21.00
. Enköping påskvaka 20.30.

Söndag 17/4
Påskdagen
, mässa kl. 09:00 med välsignelse av påskmaten och kl. 11:00, på kroatiska kl. 16.30 samt på engelska kl. 18.15.Enköping 11.00.

Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

Måndag 18/4
Annandag påsk. Mässa på svenska kl. 11 och på polska kl. 16.30.

Bikt inför påsk
Det finns tillfälle till bikt måndag-onsdag kl. 17.30- 18.00 samt på skärtorsdagen kl. 18.00-18.45.