Måndag 21/3 

19.00 Den andra av två samlingar då fader Anders Ekenberg ger en introduktion och en praktisk genomgång av den nya tidegärdsboken Timmarnas liturgi. (Församlingssalen)
 
Onsdag 23/3

12.00 Sext

19.00 Bibelsamtal med Tord Fornberg
 
Fredag 25/3
Marie Bebådelses dag, högtid


12.15 Mässa därefter kyrkkaffe då Margareta Simas talar om Diakonistiftelsen Samariterhemmets arbete.

Rosenkransandakt kl. 17.00 då påven Franciskus kommer att be om fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta.
 
Lördag 26/3
11.00 Familjemässa

13.30 Mässa på tagalog

15.30 Mässa på spanska

17.15 Söndagsvigiliemässa
 
Söndag 27/3

Fjärde söndagen i Fastan
09.00 Mässa

11.00 Högmässa

18.15 Mässa på engelska
 
Övrigt
Trosundervisning på lördag 09.30 åk 2, 12.00 åk 6-7.