Måndag 14/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00.

Onsdag 16/3
Sext sjungs i kyrkan kl. 12.00 . Den livestreamas även.

Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Syster Dorothea med titeln Mariasystrarna 102 år – en historisk överblick. Det kan även ses via Zoom. OBS! Föredraget är flyttat till den 30 mars kl. 19.00, länk till Zoom kommer senare.

Fredag 18/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.15.

Lördag 19/3
S:T JOSEF, JUNGFRU MARIAS BRUDGUM, högtid.
Familjemässa firas kl. 11.00. 
Söndagsvigiliemässa firas kl 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 09.30.

Söndag 20/3
Nästa söndag är det den tredje söndagen i fastan. Mässa firas som vanligt.
Mässa enligt syromalabarisk rit kl. 14.30 och på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 11.00.

Övrigt
En ekumenisk bönegudstjänst för fred i Ukraina firas i Uppsala domkyrka idag, söndag 13 mars, kl. 18.00.

Kollekten till Caritas Ukraina via Caritas Sverige uppgick till 57 530 kr. Se mer information på anslagstavlan. Dessutom har c:a 50 kartonger med skänkta förnödenheter till ukrainska flyktingar transporterats till Rumänien. Ett stort tack till alla givare!

Ett barnläger kommer att äga rum på ön Grinda i Stockholms skärgård 11-14 juni. Kontakta ungdomssekreterare Marijana Baban Pay Gomez för mer information och anmälan.