Torsdag 3/2
S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel, († 865), minnesdag. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 4/2
Orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12 d.v.s. innan lunchmässan.

Lördag 5/2
Familjemässa firas kl. 11.00
Söndagsvigiliemässa firas kl 17.15.

Söndag 6/2
Nästa söndag är det Kyndelsmässodagen. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15. Det finns det möjlighet att få ljus välsignade.

Övrigt
Pastoralrådets nästa sammanträde är onsdag den 16 februari kl. 19.00

Caritas årsmöte är schemalagt för söndag den 27 februari kl. 12:30

Bibelsamtal med Tord Fornberg kommer att fortsätta onsdag den 9 och 23 februari kl. 19 i nya församlingssalen.

Kursen Katolska kyrkans lära och liv ges nu både på plats och via Zoom. Kommande träffar är måndag den 14 och 28 februari kl. 19 i nya församlingssalen.