Decembers församlingsbrev finns nu att tillgänglig som pdf via denna länk.