syster M. Inger Claesson
Vi Mariasystrar har den sorgliga uppgiften att få meddela er att vår syster M. Inger Claesson har gått hem till Guds eviga hem igår kväll den 24 november 2021. Efter konversionen i Kristus Konungen, Göteborg inträdde hon hos Mariasystrar i Osnabrück 1968. Hon blev 77 år och var länge verksam i Västerås och Uppsala som församlingssyster och kateket.

Vi Mariasystrar är tacksamma för hennes liv och gärning och vi ber er om förbön för henne. Begravningsmässan äger rum tisdag den 14 december kl. 11.00 i katolska kyrkan S:t Lars, Uppsala. Gravsättningen sker onsdag den 15 december kl. 10 i kretsen av de närmaste på katolska kyrkogården i Stockholm/ Solna. Vi systrar ber om en gåva till Caritas Sverige bg eller Swish 900-4789 istället för blommor.

Du kan läsa mer om syster M. Inger Claesson här.

Mariasystrarna/25 november 2021