Måndag 22/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Fredag 26/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter pepparkaksbakning, pizza och julfilm.

Lördag 27/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på tagalog kl. 13.30
Mässa på spanska kl. 15.30.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15

Söndag 28/11
Nästa söndag är det första söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, högmässa kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa enligt syro-malabarisk rit kl. 15.00
 
Övrigt
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag kl. 10-15 och på söndag kl. 10-14. Se vidare information på anslagstavlan, i församlingsbrevet och på och på församlingens hemsida. Basaren behöver fler medarbetare. Anmälningslista för olika stånd finns på anslagstavlan.