Fasteinsamlingen till Jemen 2021

Foto: Polska Akcja Humanitarna PAH

Nu startar Caritas Sverige årets fasteinsamling. De insamlade medlen ska gå till Caritas Polens arbete i det svårt krigs- och svältdrabbade Jemen.

Flera internationella hjälporganisationer finns på plats, men att komma fram till de mest behövande är svårt. Caritas Polen är det enda Caritasnätverket som tillåtits komma in och verka i landet. De fokuserar merparten av sina insatser på den lokala sjuk- och hälsovården. Insamlade medele går till inköp av mediciner, medicinsk utrustning och löner till kvalificerad sjukvårdspersonal. Läs mer

Insamlingen pågår till och med söndagen den 11 april 2021.

Ge din gåva via bankgiro 900-4789 eller Swish 900 4789 och märk gåvan Fasta 2021.