Vad annars göra i coronatider än söka Gud och reflektera över sitt liv? Nu finns möjlighet att göra Ignatius av Loyolas andliga övningar, med meditationer över evangelietexter på Berget i Rättvik.

Mellan den 19 och 30 juli 2021 erbjuder Fredrik Heiding SJ dessa andliga övningar. Närmare information finns här.

Fredrik Heiding kan också kontaktas direkt: fredrik.heiding@newman.se