På tredje advent påminns vi om vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. Kollekten denna söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje höst ut bidrag till ändamål som främjar en livets kultur.

Det kan vara bidrag till stöd för oönskat gravida, till församlingars arbete med funktionshindrade, till arbete mot våld i familjer och flera andra angelägna insatser för människors värdighet.

Alla insättningar till församlingens konto under helgen kommer att överföras till Respekt. Bidrag kan även ges direkt till Livets fond via Swish: 9005034 eller bankgiro: 900-5034

Tack för Din gåva!