Mot bakgrund av det förvärrade läget i spridningen av covid-19 måste vi tyvärr ställa in S:t Lars julbasar i år. Det blir inte heller någon utomhusbasar, som först planerades.

Julbasaren är viktig för församlingen, både för gemenskapen och ekonomin. Varje år ger basaren mer än 100 000 kronor.

Pengarna går till vår verksamhet för barn, unga och äldre och för drift av kyrkobyggnaden.

Basargruppen ber nu alla församlingsmedlemmar att istället stötta församlingen med ett basarbidrag.

Kan du tänka dig att skänka ett belopp motsvarande det du brukar handla för under basaren? I så fall tas det tacksamt emot!

Swisha till 1231972884 eller sätt in gåvan på församlingens bankgirokonto 950-5553. Märk din gåva Julbasar 2020.