Vår nya barn- och ungdomssekreterare heter Jim Lagerlöf och tillhör S:t Lars församling. Han är teo­log och pedagog och arbetar även deltid som lärare.

Han kan nås via e-post ungdomssekreterare@stlars.org eller mobil 073-783 23 73.