Årets adventsinsamling går till Caritas arbete för barnen i Venezuela, främst för inköp och distri­bution av mat och mediciner.  Läs mer på Caritas hemsida eller i deras broschyr om insamlingen. En tredjedel av befolkningen svälter och skenande inflation riskerar att förvärra läget. Caritas är för närvarande den enda hjälporganisation som tillåts verka i landet.

Om du vill bidra kan du under adventstiden sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Kollekten på juldagen går till samma ändamål.

Varmt tack för din gåva!