Föredrag och kultur i september

Onsdag 11 september kl. 19: Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomöd­rar. Lördag 14 september från kl. 15: Kulturnatten, se program. Fredag 27 september efter lunchmässan: Vid kyrkkaffet för äldre berättar fil. dr Elisabeth...

Kulturnatten i S:t Lars

Program i S:t Lars Kulturnatten i Uppsala lördag 14 september: 15.00 Litterärt kulturcafé med kyr­koherde Andreas Bergmann S.J. och kulturskribent och författare John Sjögren som ger tips på romaner om de stora livsfrågorna. Pianomusik av Björn Rossby 18.00 Konsert...

Katolska kyrkans lära och liv

Informationskursen Katolska kyrkans lära och liv börjar den 9 sep­tember och pågår sedan varannan måndag kl. 19–21 i stora studierummet, en trappa upp. Läs mer