Karismatiskt möte med Pancho Chin A Loi

På lördag 23 september kl 13 inbjuds till en karismatisk samling under rubriken ”Hur kan den Helige Ande bli mer verklig i mitt liv?” med lovprisning, tillbedjan och föredrag av diakon Pancho Chin A Loi. Se mer information på anslags­tavlan i S:t...

Undervisning för barn och unga hösten 2017/våren 2018

Undervisningstillfällen hösten 2017/våren 2018 Konfirmander, varannan söndag, kl 10.45–13.15. Start 3 september. Läs mer: Konfirmander, HT 2017-VT 2018 Årskurs 7-8, varannan lördag, kl. 12–13.30. Start 2 september. Läs mer: ÅK 7-8 HT 2017-VT 2018 Årskurs 3-4 samt...