På lördag 23 september kl 13 inbjuds till en karismatisk samling under rubriken ”Hur kan den Helige Ande bli mer verklig i mitt liv?” med lovprisning, tillbedjan och föredrag av diakon Pancho Chin A Loi. Se mer information på anslags­tavlan i S:t Lars.