Undervisningstillfällen hösten 2017/våren 2018

Konfirmander, varannan söndag, kl 10.45–13.15. Start 3 september. Läs mer: Konfirmander, HT 2017-VT 2018

Årskurs 7-8, varannan lördag, kl. 12–13.30. Start 2 september. Läs mer: ÅK 7-8 HT 2017-VT 2018

Årskurs 3-4 samt 5-6, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 9 september. Läs mer: ÅK 3-4, 5-6, HT 2017-VT 2018

Årskurs 2, varannan lördag, kl. 9.30–12. Start 2 september. Läs mer: ÅK 2 HT 2017-VT 2018