Kandidater till pastoralrådet

Val till församlingens pastoralråd hålls i januari 2019. Alla församlingsmedlemmar uppmuntras att komma med förslag på kandidater. För­slagen lämnas senast torsdag 1 november på expeditionen i ett kuvert adresserat till valnämnden, som består av kyrko­herden, Ulf...

Föredrag och bokpresentation i oktober

Forum Catholicum inbjuder till följande evenemang i oktober: Onsdag 3 oktober kl. 19. Fil. kand. Daniel Henningsson: ”… från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet …” (Jer. 1:14–15). Egyptens historia, 1795-1550 f. Kr. och några nedslag rörande...

Husdjursvälsignelse på S:t Franciskus dag

Lördag 6 oktober kl. 11 är det djurvälsignelse på S:t Franciskus dag, ute på gården före familjemässan . Ta gärna med era husdjur, så kommer prästen att bestänkta dem med välsignat vatten. Se fler bilder från djurvälsignelser....