Val till församlingens pastoralråd hålls i januari 2019. Alla församlingsmedlemmar uppmuntras att komma med förslag på kandidater.

För­slagen lämnas senast torsdag 1 november på expeditionen i ett kuvert adresserat till valnämnden, som består av kyrko­herden, Ulf Lindberg och Margareta Murray Nyman.