​Mässan enligt syro-malabarisk rit på söndag kl. 14.00 är inställd. Nästa tillfälle kommer att annonseras i kungörelserna när det är bestämt.