Kulturnatten i Uppsala är lördagen den 9 september och i S:t Lars har vi två konserter.

Kl. 19.00-19.45
Konsert med kören Oriana under ledning av David Anstey. Musik från 1500-talets England.

Kl. 20.00-20.45
Konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister under ledning av Gunnar Englund

Varmt välkomna!