Trosundervisningen för barn och ungdomar börjar igen i januari. Årskurs 2 och årskurs 3B börjar lördagen den 14 januari. Årskurs 3R, årskurserna 4-5 samt 6-7 börjar lördagen den 21 januari. Familjemässan kl. 11.00 ingår som en del av undervisningen. Konfirmanderna börjar söndagen den 15 januari.