Katolsk Orienterings program för vårterminen 2023 finns nu att ta del av på sida Aktiviteter här på hemsidan. Under vårterminen fortsätter kursen Katolska kyrkans lära och liv samt de uppskattade bibelsamtalen under ledning av Tord Fornberg. Forum Catholicum Upsaliense erbjuder fem föredragskvällar med olika innehåll. Läs mer här