Ett nytt församlingsbrev för oktober finns nu att läsa som pdf via denna länk. Församlingsbrevet finns också att hämta på papper i församlingen.