Ett nytt församlingsbrev för september finns nu att läsa som pdf via denna länk. Mycket intressant händer i församlingen och du kan bland annat läsa om trosundervisningen för barn och vilka intressanta föredrag som Forum Catholicum inbjuder till.

Församlingsbladet finns också att hämta på papper i församlingen.