Nu har vi uppdaterat sidan Studier med alla programpunkter som äger rum under hösten. Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar den 5 september och på sidan kan du också ta del av hela programmet för Forum Catholicum Upsaliense som innehåller många intressanta föredrag. Bibelsamtalen med Tord Fornberg startar den 7 september.

Läs mer om allt som händer via denna länk eller klicka på ”Studier” i menyn.

Varmt välkomna!