Mässa på söndagar i Uppsala
Kl. 9, 11 (högmässa) och 18.15 (engelska)

Söndagsvigiliemässan på lördagar kl. 17.15 firas t.o.m. den 18 juni och gör sedan ett sommaruppehåll. Den börjar igen den 3 september.

Mässa firas på kroatiska söndagen den 5 juni och den 19 juni kl. 16.30.
Mässa firas på kirundi lördagen den 11 juni kl. 15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit söndagen den 19 juni kl. 14.30.
Mässa firas på tagalog lördagen den 25 juni kl. 13.30.
Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Mässa på vardagar i Uppsala
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11

Vesper firas inte i samband med onsdagens kvällsmässa, och den eukaristiska tillbedjan på torsdagar är också inställd under sommarperioden.
Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Mässa i Enköping
Söndagar kl. 11

Övrig församlingsverksamhet
Trosundervisningen för barn och ungdomar, studieverksamheten för vuxna och olika gruppers och föreningars aktiviteter inställs under sommaren.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren.
Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Det kan vara svårt att organisera vissa aktiviteter under sommaren. Håll ögonen öppna och hjälp gärna till där det behövs.