Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 15 maj kl. 12.30 i församlingssalen. Då går vi igenom församlingens ekonomi och verksamhetsberättelse för 2021. Information ges även om pågående och planerad verksamhet i församlingen. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna till mötet.