Docent Tord Fornberg presenterar boken Mariologi i S:t Lars tisdagen den 10 maj kl. 19.00. Boken är band VII i serien Svenskt Patristiskt Bibliotek. I denna bok kan man följa hur tidiga kristna författare i öst och väst tänkte om jungfru Maria och hennes roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära genrer och vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till tidig medeltid. Boken kommer även att finnas till försäljning under kvällen.