Fastetiden är omvändelsens och botens tid när vi på ett konkret sätt får ställa oss inför Guds vilja med våra liv: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:37-39). När vi människor ser på våra egna liv utifrån detta dubbla kärleksbud ser vi de synder vi gjort i tankar, ord, gärningar och underlåtelse.

Insikten om vår egen synd leder oss till botens sakrament. I den trettioandra psalmen skildras vägen från självkännedom till bekännelse och avlösning: ”Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.” (Ps 32:3-5).

Denna fastetid erbjuds vi åter igen möjligheten att gå till bikt och omfattas av Guds barmhärtighet. Den som vill bikta sig inför påsken har flera alternativ: Fredagen den 8 april blir det en botandakt med tillfälle till enskild bikt (se nedan), och under stilla veckan kommer det att finnas bikttillfällen varje dag måndag-torsdag. Man kan också kontakta någon av prästerna direkt för att boka en egen tid för bikt.