På Marie bebådelsedag fredagen den 25 mars firas högmässa i S:t Lars kyrka kl. 12.15. Efter kyrkkaffet berättar Marie Simas, vård- och omsorgschef på Samariterhemmet om dess verksamhet. Samariterhemmet, som i år firar 140 år fortsätter att bedriva verksamhet för ett medmänskligare samhälle utifrån sin värdegrund att varje människa är skapad till Guds avbild och skall bemötas med respekt och värdighet.