Framöver kommer mässan kl. 09.00 på söndagar att vara något mer stilla. Musikaliskt blir utgångspunkten att ordinariet (Kyrie, Gloria etc.), och de liturigiska partierna sjungs, men i övrigt blir det begränsat med församlingssång. Högmässan kl. 11.00 blir fortsatt rik på musik, och även i vigiliemässan på lördag kväll har församlingssången en framträdande plats.

Aktuell musiklista för högmässan på söndagar och högtider finns på Musik i St Lars