Varmt tack till er alla som på olika sätt har varit med i vår sorg och deltagit i begravningsmässan för vår syster M. Inger. Tack för alla förböner och omtanke.

”Må Gud vara nära er med sin välsignelse.”

Skyddsmantelmadonna i Kloster Nette, Osnabrück

Skyddsmantelmadonna i Kloster Nette, Osnabrück

”Heliga Maria, Guds moder, be för oss.”

Mariasystrarna