Mässorna i S:t Lars kyrka…
är glädjande nog mycket välbesökta såväl på söndagar som på vardagar. Detta gäller särskilt söndagens högmässa kl. 11. Eftersom vi nu har stängt vikväggen mellan kyrkan och församlingssalen, finns det färre sittplatser i kyrkan. Risken för trängsel i högmässan ökar därmed. Därför vill vi påminna om att vi sedan september har flera söndagsmässor än tidigare. På lördagar kl. 17.15 firas högtidlig sjungen söndagsvigiliemässa, d.v.s. en mässa som räknas som söndagsmässa även om den firas kvällen före. Välj gärna en annan söndagsmässa än högmässan om du vill undvika trängsel.

Alla helgons dag…
firas måndagen den 1 november. Högmässa firas kl. 18.15. Denna dag högtidlighålles även i högmässan lördagen den 6 november kl. 11.

Alla själars dag…
firas tisdagen den 2 november kl. 18.15. Den gregorianska rekviemmässan sjungs. Vi tänder ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under det gångna året.

Kristus Konungens dag…
firas söndagen den 21 november och avslutar kyrkoåret.

Katolsk kalender 2022…
har utkommit, och församlingen har beställt ett antal exemplar. Du kan redan nu köpa kalendern på församlingsexpeditionen eller reservera ditt exemplar för avhämtning. Kalendern kostar i år 175 kr.

Kyrkkaffe…
har efterfrågats av flera församlingsmedlemmar, eftersom det har en viktig gemenskapsskapande funktion. Det kommer att återupptas så snart det är möjligt, men det behövs viss planering och organisation. Mer information om när kyrkkaffet börjar kommer på anslagstavlan, hemsidan och i kungörelserna.

Orgelmusik…
spelas i S:t Lars kyrka av vår kyrkomusiker Alexander Kegel fredagen den 5 november kl. 12, alltså före mässan kl. 12.15.

Basaren hålls första advent…
lördagen den 27 november kl. 10-15 och söndagen den 28 november kl. 10-14. Till matståndet tar vi gärna emot sylt, marmelad, saft, matbröd och bakverk, t.ex. lussekatter. Med tanke på matallergiker är det viktigt att alla burkar, flaskor och övriga förpackningar har en innehållsförteckning. Om du har frågor ber vi dig att kontakta Zofia Kurowska, via e-post: z.kurowska52@gmail.com
Tyvärr kan vi inte ta emot några andra gåvor till basaren detta år. Eftersom pandemin ännu inte är slut ber vi er att beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom på covid- 19 och att även i fortsättningen hålla avstånd. Detta gäller särskilt för dem som inte är vaccinerade.

Handarbetsgruppen…
har nu återupptagit sin verksamhet. Denna månad träffas gruppen onsdagen den 10 november kl. 12. Nya deltagare är hjärtligt välkomna.

Bibelsamtalsserien…
under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter varannan onsdag jämna veckor: 3 och 17 november samt 1 och 15 december. Med hjälp av Katolsk studiebibel kommer mässans texter för de följande två söndagarna att studeras. Ingen föranmälan behövs.

En teaterpjäs för barn…
i åldrarna 3-8 år spelas av Marina och Björn Håkonsson tisdagen den 2 november kl. 16.30. Den har titeln Papegojan som ringde till sin mamma. Efter pjäsen blir det samtal med de vuxna med temat Små barn, Internet och skärmar – hur gör vi? Anmälningslista finns på anslagstavlan.

Ungdomsföreningen…
Ljuvlingen träffas ungefär varannan fredag kl. 18.15 för mässfirande, gemensam måltid och olika aktiviteter. Den 12 november hålls en föreläsning om vetenskap och tro, och den 26 november samlas ungdomarna för pepparkaksbakning, pizza och julfilm. Se vidare program på anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen och på församlingens hemsida.

I Enköping…
firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fredagen i månaden kl. 19 och på tagalog den fjärde lördagen i månaden kl. 11.
Se www.sanktilian.nu för vidare information om vad som är på gång i Enköping.

Kollekten…
på världsmissionsdagen den 17 oktober uppgick till 4 468 kr. Ett stort tack till alla givare!

Bönen för de kristnas enhet…
i Bönens kapell i Uppsala domkyrka fortsätter varje onsdag, men tiden har ändrats till kl. 17. Uppsala kristna råd ansvarar för denna bönestund. Alla intresserade församlingsmedlemmar är välkomna att delta.

Kyrkornas globala vecka…
äger rum 14-21 november. Tisdagen den 16 november hålls ett panelsamtal med rubriken Kris som möjlighet – kyrkornas roll i en ny tid i Uppsala missionskyrka kl. 18.30. Söndagen den 21 november kl. 18 firas en ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Påvens böneintentioner
Universell: Att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd och ljus som öppnar dem för livet.