Måndag 25/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.
 
Onsdag 27/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.
 
Torsdag 28/10
Simon och Judas, apostlar. Mässa firas kl. 18.15.
 
Lördag 30/10
Familjemässa firas kl. 11.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årkurserna 4-5 kl. 9.30.

Söndag 31/10
Nästa söndag är det den trettioförsta söndagen under året.
Mässa firas som vanligt kl. 9, kl. 11 högmässa och på engelska kl. 18.15.
 
Övrigt
Tisdagen den 2 november kl. 16.30 blir det teater för barn 3-8 år. Marina och Björn Håkonsson spelar pjäsen ”Papegojan som ringde till sin mamma”. Efter pjäsen blir det samtal med de vuxna om små barn, Internet och skärmar. Anmälningslista finns på anslagstavlan.