Kursen Katolska kyrkans lära och liv omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i kyrkan och i världen.

En ny kurs startar måndag den 13 september 19.00 och vi samlas sedan varannan måndag kl.19.00-21.00.

Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till f. Jan Byström jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller syster Dorothea srdorothea@stlars.org.