S:t Lars församling söker en person som ansvarar för och organiserar verksamheten för barn och ungdomar i församlingen från och med den 1 september 2021. Den sökande ska vara praktiserande katolik och väl förtrogen med kyrkans liturgi och lära. Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på 25–50 %, varav större delen är förlagd till helgtid.

Ansökan skickas till kyrkoherde Andreas Bergmann senast den 12 juli 2021. Frågor om tjänsten besvaras av kyrkoherden på tel. 070 281 91 61.

Läs mer om tjänsten.