Jan Byström vigdes till diakon i S:t Lars kyrka lördagen den 6 mars.

Hans prästvigning äger rum i Katolska domkyrkan lördagen den 8 maj i mässan kl. 15. OBS, tiden!

Då restriktionerna fortfarande begränsar antalet deltagare går det istället att följa prästvigningen via domkyrkans hemsida.