stlars

”Katolska kyrkans lära och liv” är en kurs både för katoliker och icke-katoliker som har intresse av att lära känna katolsk tro på djupet. Kursen behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, samt kyrkan som organisation och dess ledning.

På grund av pandemin hålls kursen digitalt via Zoom. Anmälan sker via e-post till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org. Ange namn, mobilnummer och e-postadress. Zoom-länk meddelas per e-post.

Kursen löper under två terminer, varannan måndag kl. 19–21. Startdatum: 11 januari 2021