Stiftets adventsinsamling går via Caritas Sverige till satsningar på utbildning och hälsa för barn och ungdomar i Sydsudan. Katolska kyrkan är den enda stabila och fungerande samhällsinstitutionen i det vålds- och katastrofhärjade landet, där hälften av landets befolkning är barn och ungdomar under 24 år. Läs mer.

Insamlingen till Sydsudan pågår till och med Trettondagen 6 januari 2021. Gåvor kan ges via Caritas Sveriges biståndskonto: Bankgiro 900-4789, Swish 900 4789. Märk din gåva Advent 2020.