Programmet för kyrkornas globala vecka den 15–22 november är inställt.