Tidskriften Signum fyller 100 år och firar detta med jubileumsantologin Tidens tecken i Signum. Presentationen och samtalet på Uppsala stadsbibliotek onsdag 18 no­vember är dock inställt.