OBS! Inställt! En musikdag för barn i åldrarna 7–13 år hålls på kurs- och rekreationsgården Tallkrogen i närhe­ten av Björklinge lördag 14 no­vember kl. 9–18. Det blir sång och umgänge, naturligtvis enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Anmälan till ”Lördag i Björklinge” görs till ungdomssekre­terare Jim Lagerlöf, ange namn och ålder på barnet.