Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas i S:t Lars för olika aktiviteter ungefär varannan fredag från kl. 18. Datum för höstens träffar är 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12.