Mässa firas i S:t Lars kyrka varje söndag på svenska kl. 9 och 11 (högmässa) samt på engelska 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska den första och tredje söndagen i må­naden kl. 16.30, på polska den andra söndagen kl. 16.30. Mässa firas på kirundi och på tagalog en lördag i månaden. Mässan på spans­ka gör ett uppehåll under hösten. OBS! Mässan på arabiska en­ligt maronitisk rit har uppehåll under september och oktober men firas efter det en gång i månaden på den tredje lörda­gen kl. 16.

På vardagarna firas mässa måndag–torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 samt lördag kl. 11 (familjemässa med söndagens texter). Mässan på fredagar är utan sång.

Kyrkan är öppen varje dag kl 8:30–19:00.

Observera att antalet deltagare vid varje mässa tills vidare är begränsat till 50 personer i kyrkan.

De som vill ta emot kommunionen i munnen kan göra det direkt efter mässan.

Live-streamingen av mässorna via Facebook fortsätter som tidigare.