Flera i församlingen har efterfrågat en mässa utan sjungna partier, på grund av risken för smittoöverföring. Nu blir det en sådan på fredagarna, dvs. under lunchmässan kl. 12:15.

Undantag görs bara när det är så kallad ”fest”, alltså en firningsdag som av Katolska kyrkan har fått denna högre status. I kalendariet i församlingsbrevet och på hemsidan markeras dessa dagar genom kursiv.